IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”. Lublin 27-29.11.2018 r.

Opłaty

Wysokość opłat za udział w konferencji i warsztatach:

  • Udział pełny: 500 zł – obrady, warsztaty, wyżywienie, spotkanie towarzyskie, materiały, przerwy kawowe, możliwość publikacji*, imprezy towarzyszące
  • Doktoranci, młodzi pracownicy naukowi (do 30 r.ż.): 250 zł – obrady, warsztaty, wyżywienie, spotkanie towarzyskie, materiały, przerwy kawowe, możliwość publikacji*, imprezy towarzyszące
  • Studenci: 150 zł – obrady, warsztaty, wyżywienie, materiały, przerwy kawowe, możliwość publikacji*, imprezy towarzyszące
  • Udział bierny: 150 zł – obrady, warsztaty, wyżywienie, przerwy kawowe,  imprezy towarzyszące
  • Udział tylko w warsztatach: 50 zł* – udział w warsztatach, przerwy kawowe, materiały warsztatowe, certyfikat uczestnictwa

 

Płatnicy:
– państwowi (z VAT)
– prywatni (bez VAT)

 

* Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów publikacji w przypadku zakwalifikowania pracy przez wydawnictwa płatne.
 

 

Opłat prosimy dokonywać w terminie do 09 listopada 2018 r. na konto Konferencji:

 

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
Adres: ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin, Polska
Nr konta: 12 2490 0005 0000 4500 7793 5588
z dopiskiem: Genom

 

UWAGA! 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów publikacji w przypadku

wydawnictw płatnych!

 

Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym


ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

nr tel./fax: +48 81 448 61 10


www.genetykakliniczna.umlub.pl
genom@umlub.plKatedra Architektury, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego


Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury


ul. Nadbystrzycka 40, 30-618 Lublin

nr tel.: +48 81 538 46 40


www.pollub.pl

Terminy

14.11.2018 r. – Zamknięcie rejestracji i ostateczny termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń


16.11.2018 r. – Przesłanie autorom zgłoszeń decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy


14.11.2018 r. – Termin wnoszenia opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji


27-29.11.2018 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom, niepoełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie."