IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”. Lublin 27-29.11.2018 r.

Dla autorów

Prace do wystąpień ustnych – po uzyskaniu pozytywnych recenzji komitetu naukowego konferencji. Decyzja komitetu naukowego o kwalifikacji pracy ostanie przesłana do uczestników 31 października 2018 r. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Lekarze oraz diagności laboratoryjni otrzymają punkty edukacyjne.

 

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie ogłasza konkurs na NAGRODĘ PREZESA ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE za najlepszą pracę naukową powstałą w studenckich kołach naukowych, ośrodkach naukowych na terenie Lubelszczyzny. Warunki przystąpienia do konkursu określa “Regulamin Konkursu”.

 

Istnieje możliwość opublikowania zgłoszonych prac, po otrzymaniu pozytywnych recenzji w następujących czasopismach:

 

 

UWAGA! 


Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów publikacji w przypadku wydawnictw płatnych!

Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym


ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

nr tel./fax: +48 81 448 61 10


www.genetykakliniczna.umlub.pl
genom@umlub.plKatedra Architektury, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego


Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury


ul. Nadbystrzycka 40, 30-618 Lublin

nr tel.: +48 81 538 46 40


www.pollub.pl

Terminy

14.11.2018 r. – Zamknięcie rejestracji i ostateczny termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń


16.11.2018 r. – Przesłanie autorom zgłoszeń decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy


14.11.2018 r. – Termin wnoszenia opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji


27-29.11.2018 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom, niepoełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie."