IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”. Lublin 27-29.11.2018 r.

Sesje naukowe

Tematy przewodnie planowanych sesji ustnych i posterowych:

 • Biostatystyka i bioinformatyka
 • Chemia farmaceutyczna i chemia medyczna
 • Dietetyka kliniczna. Nutrigenomika i żywność funkcjonalna
 • Etyka i religia w przestrzeni osób niepełnosprawnych
 • Fizjoterapia i rehabilitacja w nurcie ochrony zdrowia. Panele w sesji: Nowoczesne technologie; Koncepcje, uwarunkowania organizacyjne i prawne; Panel studencki.
 • Funkcjonalność obiektów budowlanych.
 • Hortiterapia, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia i inne techniki w przestrzeni niepełnosprawności
 • Interdyscyplinarny autyzm
 • Język i neurologopedia – teoria i praktyka w kontekście przemian cywilizacyjnych
 • Komórki macierzyste w terapii celowanej
 • Media i niepełnosprawni
 • Medycyna spersonalizowana a hermeneutyka medycyny
 • Nowoczesna edukacja jako przestrzeń wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych
 • Pielęgniarstwo wobec niepełnosprawności
 • Pomoc społeczna i praca socjalna
 • Praca/brak pracy osób niepełnosprawnych
 • Profilaktyka nowotworów człowieka
 • Profilaktyka nowotworów człowieka
 • Projektowanie uniwersalne/Projektowanie dla niepełnosprawnych/Personalizowane rozwiązania projektowe w architekturze
 • Stomatologia wieku rozwojowego
 • Środowiskowe zagrożenia zdrowotne: mikrobiologia, parazytologia, choroby wektorowe
 • Twarz niedokrwienna choroby Alzheimera
 • Ustawa „Za życiem” - dwa lata doświadczeń
 • Wady wrodzone człowieka - mechanizmy genetyczne i epigenetyczne
 • Współczesna dermatologia
 • Współczesne zadania zdrowia publicznego
 • Zespół Downa w wieku rozwojowym i dorosłym
 • Sesje studentów i doktorantów

Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym


ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

nr tel./fax: +48 81 448 61 10


www.genetykakliniczna.umlub.pl
genom@umlub.plKatedra Architektury, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego


Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury


ul. Nadbystrzycka 40, 30-618 Lublin

nr tel.: +48 81 538 46 40


www.pollub.pl

Terminy

14.11.2018 r. – Zamknięcie rejestracji i ostateczny termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń


16.11.2018 r. – Przesłanie autorom zgłoszeń decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy


14.11.2018 r. – Termin wnoszenia opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji


27-29.11.2018 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom, niepoełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie."