IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”. Lublin 27-29.11.2018 r.

Komitety

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM

Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Współprzewodniczący: Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

Kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej

 
Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego:

dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS

dr n. med. Renata Kopytiuk

ks dr hab. Piotr Goliszek

 

Współorganizatorzy:

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS

 

 

Dr Jagoda Abramek, dr Michał Bartosik, dr Agnieszka Bartoszek, dr hab. Anna Bogucka–Kocka, dr Jacek Bogucki, dr n. med. Gustaw Chołubek, mgr inż. Piotr Chomik, dr Marcin Czop, mgr Monika Czuba, mgr inż. Michał Dmitruk, dr hab. n. biol. prof. UMCS Sławomir Dresler, dr Ewa Dudzińska, dr Ewa Dworzańska, lek. med. Iryna Fedorovich, dr n. med. Marcin Feldo, dr Paulina Gil-Kulik, lek. med. Paulina Hołowicka-Kłapeć, dr Beata Jarosz, dr n. med. Robert Kaczmarczyk, mgr Jolanta Karwat, ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL, dr Małgorzata Knap, mgr Karolina Knap-Czop, dr Katarzyna Kocka, mgr inż. Wojciech Kocki, dr hab. n. med. Janusz Kocki prof. UM, dr Przemysław Kołodziej, inż. Krzysztof Kulik, mgr Renata Kopytiuk, prof. dr hab. Krzysztof Kostro, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, dr hab. Małgorzata Latoch–Zielińska, dr Urszula Lisiecka, mgr Patrycja Łata, dr Przemysław Matras, prof. dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk, dr Radosław Mlak, dr hab. Iwona Morawska, dr Anna Olszewska, dr hab. Jolanta Panasiuk, lek. med. Véronique Petit, dr Alicja Petniak, prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta, dr Dariusz Polański, dr Monika Prendecka, dr inż. Natalia Przesmycka, mgr inż. Marta Romak, mgr Karol Ruszel, dr Dorota Robak-Chołubek, mgr Arkadiusz Sadowski, dr Agnieszka Sadowska, mgr farm. Jan Sawicki, mgr farm. Michał Staniak, mgr Rafał Szymanowski, dr Małgorzata Świstowska, prof. dr hab. Leszek Tymiakin, dr Kinga Szymona, dr n. med. Marzena Ułamek-Kozioł, lek. Magdalena Urbańczuk, lek. Marcin Urbańczuk, dr n. med. Joanna Warchulińska, mgr inż. Agnieszka Wilińska, mgr Mateusz Wiliński, mgr Edyta Wójcicka, mgr Daniel Zalewski, dr Marta Ziaja-Sołtys, dr n. med. Iwona Żarnowska oraz studenci Uniwersystetu Medycznego w Lublinie. 

 

Komitet naukowy

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta

Kierownik Pracowni Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

 

Współprzewodnicząca: Dr hab. Anna Bogucka-Kocka, prof. UM

Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Współprzewodnicząca: dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS
Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS w Lublinie

 

Współprzewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta
Kierownik Pracowni Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 

 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj, dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek prof. UML, dr hab. n. farm., prof. dr hab. Liudmyla Bobyrova, Anna Bogucka-Kocka, dr Jacek Bogucki, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. dr hab. Tomasz Cencek, prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk, dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki, prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz, prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, prof. dr hab. szt. plas. Mariusz Dąbrowski, prof. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć, dr hab. prof AWF Aleksy Dmitryev, dr hab. Aneta Domagała, dr hab. n. biol. prof. UMCS Sławomir Dresler, prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, prof. dr hab. Ludmiła Fedorowicz, prof. dr hab. Wanda Furmaga-Jabłońska, dr Dariusz Gałkowski, USA, ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. dr hab. Stanisław Grabias, dr hab., prof. AWF Krystyna Górniak, prof. dr hab. Ema Halavach, dr Olena Horodynska, prof. dr hab. Lech Jaczynowski, prof. dr hab. Damian Józefiak, prof. dr hab. n. med. Maciej Jóźwik, prof. dr hab. Igor Kaydashev, prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, dr hab. Anna Kapustianska, prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL, Prorektor ds. Studenckich KUL, prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz, dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM, dr hab. n. med. Tomasz Kocki, prof. dr hab. Krzysztof Kostro, dr hab. n. med. Witold Krupski prof. UML, dr n. med. Joanna Kruk-Bachonko, prof. dr hab. Teresa Kulik, dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak prof. AWF, dr hab. Zdzisław M. Kurkowski, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, dr hab. Małgorzata Latoch–Zielińska, dr hab. Robert Litwiński prof. UMCS, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska, prof. dr hab. Wanda Małek, prof. dr hab. Anna Marciniak, prof. szt. plas. dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, dr hab. Urszula Mirecka, dr hab. prof. UMCS Krystyna Mitosek-Szewczyk, dr hab. prof. UMCS Iwona Morawska, prof. dr ha. Jerzy Mosiewicz, prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, dr hab. n. med. Monika Ołdak, dr hab. n. zdr. Anna Pacian, dr n. prawn. Jolanta Pacian, dr hab. prof. UMW, Jolanta Panasiuk, dr Alla Popruha, prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski, dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki, prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta, dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski, dr hab. prof. AWF Ryszard Polak, prof. dr hab. inż. arch, Elżbieta Przesmycka, dr inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, prof. dr hab. Aliaksandr Rubakhau, prof. dr hab. Jerzy Sadowski, dr hab. n. farm. prof. UM Ireneusz Sowa, dr hab. Maria Szczotka, dr hab. inż. prof. PL Bogusław Szmygin, dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, dr hab. prof. WSEI Wioletta Tuszyńska-Bogucka,, prof. dr hab. Kaimierz Tymczykiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski, prof. UMCS, dr hab. n. farm. Magdalena Wójciak-Kosior, dr hab. Tomasz Woźniak prof. UMCS, dr hab. inż. arch. Jan Wrana, dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, dr hab. Ewa Zuba-Surma.

 

 

Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym


ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

nr tel./fax: +48 81 448 61 10


www.genetykakliniczna.umlub.pl
genom@umlub.plKatedra Architektury, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego


Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury


ul. Nadbystrzycka 40, 30-618 Lublin

nr tel.: +48 81 538 46 40


www.pollub.pl

Terminy

14.11.2018 r. – Zamknięcie rejestracji i ostateczny termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń


16.11.2018 r. – Przesłanie autorom zgłoszeń decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy


14.11.2018 r. – Termin wnoszenia opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji


27-29.11.2018 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom, niepoełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie."