IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”. Lublin 27-29.11.2018 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie Państwa witamy podczas kolejnej - IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana, organizowanej w tym roku pod hasłem: "Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie."

           Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym hotelu „Victoria” Lublinie przy  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.

 

           Głównymi organizatorami są: Zakład Genetyki Klinicznej oraz Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

 

            Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty, sesje plakatowe, seminaria i praktyczne warsztaty. Konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami i terapeutami. Dodatkowo, przewidujemy uczestnictwo w obradach konferencji rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.  Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu i z zespołem Downa. Po raz kolejny konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej: połączenie najnowszych odkryć m. in. z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii celowanej z wykorzystaniem komórek macierzystych.

 

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń oraz zdobycia wielu doświadczeń, które przyczynią się do rozwoju nowego trendu personalizacji w medycynie, architekturze, edukacji i szeroko rozumianej terapii osób niepełnosprawnych.

 

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

 

dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski                       prof. nadzw. UM dr hab. Janusz Kocki

                                                             

Kierownik Katedry Architektury,                             Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej

Urbanistyki i Planowania Przestrzennego                Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Politechniki Lubelskiej

 

Kontakt

Zakład Genetyki Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym


ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

nr tel./fax: +48 81 448 61 10


www.genetykakliniczna.umlub.pl
genom@umlub.plKatedra Architektury, Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego


Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury


ul. Nadbystrzycka 40, 30-618 Lublin

nr tel.: +48 81 538 46 40


www.pollub.pl

Terminy

14.11.2018 r. – Zamknięcie rejestracji i ostateczny termin nadsyłania streszczeń i zgłoszeń


16.11.2018 r. – Przesłanie autorom zgłoszeń decyzji komitetu naukowego o kwalifikacji pracy


14.11.2018 r. – Termin wnoszenia opłat rejestracyjnych dla uczestników konferencji


27-29.11.2018 r. – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom, niepoełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie."